Înmatriculări Auto Sibiu

Contact înmatriculări auto Sibiu

Adresă sediu principal: Str. Andrei Șaguna nr. 10, Sibiu, jud. Sibiu
GPS (click pentru hartă): 45.79282876112077, 24.145803451538086
Tel (click pentru apelare): 0269.217.794
Email: [email protected]

Adresă sediu secundar: Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 17, Mediaș, jud. Sibiu
GPS (click pentru hartă): 46.1685227, 24.3630717
Tel (click pentru apelare): 0269.217.794
Email: [email protected]

Program cu publicul înmatriculări Sibiu

Sediul principal din Sibiu, Str. Andrei Șaguna nr. 10:

ATENȚIE: Accesul cetățenilor la ghișeele serviciului pentru depunere acte se va face EXCLUSIV ÎN BAZA UNEI PROGRAMĂRI ONLINE!

Depuneri acte:
Luni, Marți, Joi: 8:30 – 14:00
Miercuri: 8:30 – 18:00
Vineri: 8:30 – 12:00

Eliberări acte:
Luni – Joi: 15:00 – 16:00
Vineri: 12:15 – 13:00

Audiențe șef serviciu: Luni, Marți și Joi între orele 12:00 – 13:00

Pentru programare online detalii mai jos.

Sediul secundar din Mediaș, Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 17:

Depuneri acte:
Marți, Joi: 11:00 – 13:30

Eliberări acte:
Marți, Joi: 13:30 – 14:00

Înmatriculare Sibiu vehicul second-hand înmatriculat în RO

Cererea de înmatriculare a solicitantului;
– Dovada înregistrării în evidențele Direcției Taxe și Impozite Locale de care aparține cumpărătorul, sediul ori reședința în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate. Aceasta constă în înscrierea numărului de înregistrare în Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării, pe actul de înstrăinare-dobândire;
– Fişa de înmatriculare a vehiculului NU se mai solicită în cazul în care transferul dreptului de proprietate asupra vehiculului se realizează prin utilizarea unui Contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport – model 2016 ITL 054 prevăzut în Anexa nr. 2 la Ordinul 1069/2016.
– Cartea de identitate a vehiculului (CIV), în original şi copie;
– Dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termen de valabilitate;
Documentul care atestă dreptul de proprietate, în original şi copie;
– Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
– Copia contractului de asigurare RCA, încheiat pe numele noului proprietar al vehiculului, în termenul de valabilitate al acestuia;
– Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare – 49 RON (se achită la ghișeu odată cu depunerea documentelor, se achită la Trezorerie, prin virament bancar, Internet Banking și ghiseul.ro. Documentul de plată trebuie să conțină următoarele informații: CNP-ul/CUI-ul și numele persoanei/denumirea plătitorului, Beneficiar Instituția Prefectului Județului Sibiu, Contul IBAN deschis la Trezoreria Sibiu: RO22TREZ576502601X019875, Codul fiscal al Instituției Prefectului Județului Sibiu – CUI 4556255, Suma, tipul și numărul de documente/operațiuni/plăci pentru a cărui contravaloare se încasează plata);
– Certificatul de înmatriculare al fostului proprietar în care acesta a înscris transmiterea dreptului de proprietate, semnat/ștampilat;
– Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare (40 lei pentru număr la rând – 20 lei/placă, respectiv 45 lei suplimentar pentru număr preferenţial sau pentru păstrarea numerelor de înmatriculare 30 lei – sume achitate la depunerea documentelor sau prin transfer bancar în contul Instituției Prefectului Județului Sibiu);
– Plăcuţele cu numărul de înmatriculare, dacă fostul proprietar are domiciliul/sediul pe raza altui judeţ şi nu a optat pentru păstrarea numărului respectiv. Dacă noul proprietar doreşte un număr preferenţial, acesta va trebui să predea şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare existente pe vehicul. Acestea nu vor fi predate dacă fostul proprietar a optat şi achitat păstrarea numărului de înmatriculare respectiv sau dacă se vor păstra plăcuțele în cazul în care vânzătorul și cumpărătorul sunt din același județ;
– În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum și împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
– Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul, persoană fizică.

Înmatriculare Sibiu vehicul second-hand achiziţionat din UE

Cererea de înmatriculare a solicitantului;
Fişa de înmatriculare vizată la Direcția Taxe și Impozite Locale de care aparține cumpărătorul și dovada înregistrării în evidențele Direcției Taxe și Impozite Locale de care aparține cumpărătorul, sediul ori reședința în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate. Aceasta constă în înscrierea numărului de înregistrare în Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării, pe actul de înstrăinare-dobândire;
– Cartea de identitate a vehiculului (CIV), în original şi copie;
Certificatul de autenticitate al vehiculului eliberat de Registrul Auto Român;
– Documentul care atestă dreptul de proprietate, în original şi copie, înregistrat în Registrul de evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării în România, instituit la nivelul Direcției Taxe și Impozite Locale de care aparține cumpărătorul;
– Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
– Dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termen de valabiliate;
– Copia contractului de asigurare RCA, încheiat pe numele noului proprietar al vehiculului, în termenul de valabilitate al acestuia;
– Documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare;
– Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare – 49 RON (se achită la ghișeu odată cu depunerea documentelor, se achită la Trezorerie, prin virament bancar, Internet Banking și ghiseul.ro. Documentul de plată trebuie să conțină următoarele informații: CNP-ul/CUI-ul și numele persoanei/denumirea plătitorului, Beneficiar Instituția Prefectului Județului Sibiu, Contul IBAN deschis la Trezoreria Sibiu: RO22TREZ576502601X019875, Codul fiscal al Instituției Prefectului Județului Sibiu – CUI 4556255, Suma, tipul și numărul de documente/operațiuni/plăci pentru a cărui contravaloare se încasează plata);
– Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare (40 lei pentru număr la rând – 20 lei/placă, respectiv 45 lei suplimentar pentru număr preferenţial, sume achitate la depunerea documentelor sau prin transfer bancar în contul Instituției Prefectului Județului Sibiu);
– În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (Certificat înregistrare la Registrul Comerţului și Certificat de înregistrare în scopuri de TVA), precum și împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
– Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul, persoană fizică;
– În situaţia în care persoana care a realizat achiziţia intracomunitară a mijlocului de transport şi solicită înmatricularea acestuia, nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 cu modificările şi completările ulterioare, se va depune şi:
• formularul „Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport”, prevăzut de Ordinul președintelului ANAF pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor „Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport” ce se obține de la sediul ANAF de care aparține;
SAU
• formularul „Certificat”, emis de ANAF și prevăzut de Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor „Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport” și „Certificat”, precum și a procedurii de eliberare a acestora.

Înmatriculare Sibiu vehicul NOU achiziţionat din RO sau UE

Cererea de înmatriculare a solicitantului;
Fişa de înmatriculare vizată la Direcția Taxe și Impozite Locale de care aparține cumpărătorul și dovada înregistrării în evidențele Direcției Taxe și Impozite Locale de care aparține cumpărătorul, sediul ori reședința în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate. Aceasta constă în înscrierea numărului de înregistrare în Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării, pe actul de înstrăinare-dobândire;
– Cartea de identitate a vehiculului (CIV), în original şi copie;
– Documentul care atestă dreptul de proprietate, în original şi copie, înregistrat în Registrul de evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării în România, instituit la nivelul Direcției Taxe și Impozite Locale de care aparține cumpărătorul;
– Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
– Copia contractului de asigurare RCA, încheiat pe numele noului proprietar al vehiculului, în termenul de valabilitate al acestuia;
– Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare – 49 RON (se achită la ghișeu odată cu depunerea documentelor, se achită la Trezorerie, prin virament bancar, Internet Banking și ghiseul.ro. Documentul de plată trebuie să conțină următoarele informații: CNP-ul/CUI-ul și numele persoanei/denumirea plătitorului, Beneficiar Instituția Prefectului Județului Sibiu, Contul IBAN deschis la Trezoreria Sibiu: RO22TREZ576502601X019875, Codul fiscal al Instituției Prefectului Județului Sibiu – CUI 4556255, Suma, tipul și numărul de documente/operațiuni/plăci pentru a cărui contravaloare se încasează plata);
– Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare (40 lei pentru număr la rând – 20 lei/placă, respectiv 45 lei suplimentar pentru număr preferenţial, sume achitate la depunerea documentelor sau prin transfer bancar în contul Instituției Prefectului Județului Sibiu);
– În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (Certificat înregistrare la Registrul Comerţului și Certificat de înregistrare în scopuri de TVA) precum și împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
– Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul, persoană fizică;
– În situaţia în care persoana care a realizat achiziția intracomunitară a mijlocului de transport și solicită înmatricularea acestuia nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare aceasta trebuie să depună:
• formularul „Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport”, prevăzut de Ordinul președintelului ANAF pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor „Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport” ce se obține de la sediul ANAF de care aparține;
SAU
• formularul „Certificat”, emis de ANAF și prevăzut de Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor „Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport” și „Certificat”, precum și a procedurii de eliberare a acestora.

Înmatriculare Sibiu vehicul NOU achiziţionat din afara UE

Cererea de înmatriculare a solicitantului;
Fişa de înmatriculare vizată la Direcția Taxe și Impozite Locale de care aparține cumpărătorul și dovada înregistrării în evidențele Direcției Taxe și Impozite Locale de care aparține cumpărătorul, sediul ori reședința în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate. Aceasta constă în înscrierea numărului de înregistrare în Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării, pe actul de înstrăinare-dobândire;
– Cartea de identitate a vehiculului (CIV), în original şi copie;
– Documentul care atestă dreptul de proprietate, în original şi copie, înregistrat în Registrul de evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării în România, instituit la nivelul Direcției Taxe și Impozite Locale de care aparține cumpărătorul;
– Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
– Copia contractului de asigurare RCA, încheiat pe numele noului proprietar al vehiculului, în termenul de valabilitate al acestuia;
– Dovada efectuării formalităţilor vamale de import (definitiv sau temporar), în original sau copie legalizată și copie;
– Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare – 49 RON (se achită la ghișeu odată cu depunerea documentelor, se achită la Trezorerie, prin virament bancar, Internet Banking și ghiseul.ro. Documentul de plată trebuie să conțină următoarele informații: CNP-ul/CUI-ul și numele persoanei/denumirea plătitorului, Beneficiar Instituția Prefectului Județului Sibiu, Contul IBAN deschis la Trezoreria Sibiu: RO22TREZ576502601X019875, Codul fiscal al Instituției Prefectului Județului Sibiu – CUI 4556255, Suma, tipul și numărul de documente/operațiuni/plăci pentru a cărui contravaloare se încasează plata);
– Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare (40 lei pentru număr la rând – 20 lei/placă, respectiv 45 lei suplimentar pentru număr preferenţial, sume achitate la depunerea documentelor sau prin transfer bancar în contul Instituției Prefectului Județului Sibiu);
– În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (Certificat înregistrare la Registrul Comerţului) precum și împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
– Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul, persoană fizică.

Înmatriculare Sibiu vehicul second-hand achiziţionat din afara UE

Cererea de înmatriculare a solicitantului;
Fişa de înmatriculare vizată la Direcția Taxe și Impozite Locale de care aparține cumpărătorul și dovada înregistrării în evidențele Direcției Taxe și Impozite Locale de care aparține cumpărătorul, sediul ori reședința în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate. Aceasta constă în înscrierea numărului de înregistrare în Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării, pe actul de înstrăinare-dobândire;
– Cartea de identitate a vehiculului (CIV), în original şi copie;
Certificatul de autenticitate al vehiculului eliberat de Registrul Auto Român;
– Dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice în termen de valabilitate;
– Documentul care atestă dreptul de proprietate, în original şi copie, înregistrat în Registrul de evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării în România, instituit la nivelul Direcției Taxe și Impozite Locale de care aparține cumpărătorul;
– Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
– Copia contractului de asigurare RCA, încheiat pe numele noului proprietar al vehiculului, în termenul de valabilitate al acestuia;
– Dovada efectuării formalităţilor vamale de import (definitiv sau temporar), în original sau copie legalizată și copie;
– Documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare;
– Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare – 49 RON (se achită la ghișeu odată cu depunerea documentelor, se achită la Trezorerie, prin virament bancar, Internet Banking și ghiseul.ro. Documentul de plată trebuie să conțină următoarele informații: CNP-ul/CUI-ul și numele persoanei/denumirea plătitorului, Beneficiar Instituția Prefectului Județului Sibiu, Contul IBAN deschis la Trezoreria Sibiu: RO22TREZ576502601X019875, Codul fiscal al Instituției Prefectului Județului Sibiu – CUI 4556255, Suma, tipul și numărul de documente/operațiuni/plăci pentru a cărui contravaloare se încasează plata);
– Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare (40 lei pentru număr la rând – 20 lei/placă, respectiv 45 lei suplimentar pentru număr preferenţial, sume achitate la depunerea documentelor sau prin transfer bancar în contul Instituției Prefectului Județului Sibiu);
– În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (Certificat înregistrare la Registrul Comerţului) precum și împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
– Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul, persoană fizică.

Înmatriculare provizorie județul Sibiu (obținere numere roșii Sibiu)

Cererea de înmatriculare provizorie a solicitantului;
– Documentul care atestă dreptul de proprietate, în original şi copie;
– Documentele de înmatriculare eliberate de autoritățile străine în cazul vehiculului care a mai fost înmatriculat în alt stat, în original și în copie. În lipsa acestor documente, autorizarea provizorie pentru circulație se va efectua pentru o perioadă de maximum 5 zile, dar care nu poate depăși data la care expiră asigurarea RCA;
– Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
– Copia contractului de asigurare RCA, încheiat pe numele noului proprietar al vehiculului, în termenul de valabilitate al acestuia;
– Dovada plăţii contravalorii autorizaţiei de circulaţie provizorie – 13 RON (se achită la ghișeu odată cu depunerea documentelor, se achită la Trezorerie, prin virament bancar, Internet Banking și ghiseul.ro. Documentul de plată trebuie să conțină următoarele informații: CNP-ul/CUI-ul și numele persoanei/denumirea plătitorului, Beneficiar Instituția Prefectului Județului Sibiu, Contul IBAN deschis la Trezoreria Sibiu: RO22TREZ576502601X019875, Codul fiscal al Instituției Prefectului Județului Sibiu – CUI 4556255, Suma, tipul și numărul de documente/operațiuni/plăci pentru a cărui contravaloare se încasează plata);
– Plata contravalorii plăcuţelor de înmatriculare provizorii – 40 de lei (se poate achita la ghişeu);
– Copia declaraţiei vamale pentru vehiculele achiziţionate din afara UE pentru care se solicită înmatricularea în România, cu excepţia primei autorizări;
– În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de ex. certificat înregistrare la Registrul Comerţului) precum și împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
– Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul, persoană fizică.

Programare online înmatriculări Sibiu

Pentru programare online click aici