De ce nu mai apare noul proprietar pe CIV?

Cartea de Identitate a Vehiculului din 2017

Începând cu jumătatea anului 2023 direcțiile publice de înmatriculare auto din România NU mai completează în Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV) datele noului deținător, așa cum era până acum procedura.

Așadar dacă înmatriculezi un vehicul și nu (mai) vezi datele tale sau ale persoanei juridice pe care o reprezinți în CIV nu este o greșeală! Datele deținătorului sunt de acum înregistrate într-un registru electronic la care au acces toate instituțiile abilitate, inclusiv RAR.

Mai mult, reamintim că începând cu 25 Iulie 2022, Registrul Auto Român sau RAR aplică prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.120/2021, în baza căreia a fost elaborat Protocolul încheiat cu ANAF, pentru autovehiculele second-hand care provin din statele UE și pentru care se solicită eliberarea Cărții de Identitate a Vehiculului (CIV) în vederea înmatriculării în România. Conform noilor reguli RAR eliberează CIV doar achizitorului intracomunitar, adică persoanei fizice sau juridice care a dobândit autovehiculul dintr-o țară membră UE și care este menționată în documentele de achiziție.

Pe lângă certificatul de înmatriculare, achizitorul intracomunitar (sau împuternicitul legal) trebuie să prezinte și documentele de achiziție intracomunitară (de exemplu: factură sau contract de vânzare-cumpărare).

În acest mod reprezentanții RAR se asigură că solicitantul activității este fie achizitorul intracomunitar, fie împuternicitul acestuia. Documentele de dobândire pot fi prezentate în original sau în copie, dar trebuie sa fie clare, având în vedere că RAR le va transmite în format digital către ANAF.

Așadar potrivit OG nr.78/2000, cu modificările aduse de OUG nr.120/2021, „Eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere poate fi suspendată pe o perioadă de maximum 5 zile la solicitarea motivată a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Procedura de eliberare a cărţii de identitate a vehiculului va fi reluată din oficiu după expirarea acestui termen.”.

Dacă ANAF decide suspendarea eliberării CIV, sistemul informatic semnalizează blocarea, iar emiterea CIV va fi posibilă doar după perioada de suspendare impusă de ANAF. Mai mult, solicitantul activității va fi informat de reprezentantul RAR că pentru autovehiculul respectiv eliberarea cărţii de identitate a fost suspendată pe o perioadă de maximum 5 zile la solicitarea motivată a ANAF, iar pentru mai multe informații suplimentare poate fi contactată această autoritate.